Privacy verklaring

In deze privacyverklaring van Void Media bv omschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Websitebezoekers:
IP-adressen, voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Nieuwsbriefabonnees:
E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van inschrijving en om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.
Voor- en achternaam: om u eventueel te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder ‘bewerkers’).
Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder nieuwsbriefdistrubuteurs en hostingbedrijven voor het hosten van onze website en het distribueren van onze nieuwsbrief. De hostingprovider host uw gegevens in Nederland.

Juridisch adviseurs. 
Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. 
Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Geven jullie mijn gegevens door aan instanties buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven (7) jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één (1) jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. Gegevens in de database achter onze website worden na twee (2) weken verwijderd. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Hoe beveiligen jullie mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen wij u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe wij onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie (waarbij geen naam- en adresgegevens worden opgeslagen) alleen voor analyse.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij ‘Wat als ik vragen of klachten heb?’), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

Wat als ik vragen of klachten heb?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

Kan deze privacyverklaring veranderen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 24 september 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.